Privacy policy

ROX Escape Experience, gevestigd aan Winselingseweg 41, 6541 AH, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bezoekers aan onze website kunnen hiervan gebruik maken zonder account. Bij het maken van een reservering, het opvragen van een offerte, het aanschaffen van een cadeaubon of het gebruik maken van het contactformulier op deze website verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
nooit meer informatie vragen dan nodig;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden;
zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig;
direct actie ondernemen als je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen.

Als ROX Escape Experience zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ROX Escape Experience verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling;
Verzenden van onze nieuwsbrief;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Persoonsgegevens die wij verwerken
ROX Escape Experience verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen vragen naar gelang de situatie dit nodig acht:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuurgegevens
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit document, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
ROX Escape Experience neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROX Escape Experience) tussen zit. ROX Escape Experience gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: onlineafspraken.nl, MailChimp, Google tools.

Delen van persoonsgegevens met derden
ROX Escape Experience geeft jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen als dat absoluut noodzakelijk is voor de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld bij het maken van een reservering. Deze reservering vindt plaats via het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl waarmee een verwerkersovereenkomst is getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl welke voldoet

aan de regels van de AVG.

Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit

wettelijk verplicht is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ROX Escape Experience bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ROX Escape Experience gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ROX Escape Experience gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROX Escape Experience en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit document..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ROX Escape Experience neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Heb je klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
ROX Escape Experience

Home

Winselingseweg 41, 6541 AH, Nijmegen

024 – 202 4019

Mark Smolenaars is de Functionaris Gegevensbescherming van ROX Escape Experience

Hij is te bereiken via mark@roxescape.nl

Privacy Policy geupdate op 21-10-2022